Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Gebruikers van de site kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze site. La Bocca Consultancy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op sites waarop naar deze site wordt doorverwezen. Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die daardoor kan ontstaan.

La Bocca Consultancy stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. La Bocca Consultancy is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Wij zien erop toe dat de communicatie en gegevensuitwisseling tussen onze site en haar bezoekers zo veilig mogelijk plaatsvindt. Wij respecteren uw privacy.

Alle op deze site afgebeelde gegevens en beelden zijn eigendom van La Bocca Consultancy en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiŽren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van La Bocca Consultancy.