Werkwijze La Bocca Consultancy


Interim opdrachten

1. Intakegesprek bij de opdrachtgever: bepaling definitie, doelstelling en verwachtingen rondom het eindresultaat van de opdracht
2. Formuleren plan van aanpak voor de opdracht inclusief mijlpalen, tijdsplanning en rapportagelijnen (< 4 weken na aanvang opdracht)
3. Periodieke evaluatie van de opdracht samen met de opdrachtgever
4. Opstellen van een eindrapportage en de overdracht aan de interne organisatie


Administratieve dienstverlening

1. Bepalen van de behoeften rondom de dienstverlening
2. Formuleren van de aanpak rondom de gewenste dienstverlening
3. Uitvoeren van de afgesproken aanpak
4. Afronden van de (periodieke) administratieve dienstverlening


Hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting

1. Bepalen van de benodigde hulp
2. Verzamelen van de benodigde informatie aan de hand van duidelijke checklisten
3. Invullen van de aangifte
4. Bespreken van de aangifte met de cliŽnt en versturen naar de belastingdienst