La Bocca Consultancy verzorgt uw fiscale aangiftes


Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting is voor veel particulieren en ondernemers een jaarlijks terugkerende last. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen voor zowel particulieren als ondernemers de aangifte verzorgen. Nadat de aangifte is verzorgd, zal de belastingdienst een (voorlopige) aanslag aan u opleggen. De controle hierop is inbegrepen in onze dienstverlening. Indien u de aangifte door ons laat verzorgen, hoeft u dit niet meer als jaarlijkse last te zien. U kunt zich blijven concentreren op uw onderneming, terwijl wij de aangifte voor u verzorgen. Wij verzorgen de aangiftes tijdig, zodat u niet wordt geconfronteerd met boetes voor te late indiening van uw aangifte. Wij kunnen u als volgt van dienst zijn:

- aangifte inkomstenbelasting voor particulieren
- aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers met een eenmanszaak en of v.o.f.
- opstellen bezwaarschriften gericht aan de belastingdienst
- beantwoorden van uw fiscale vragen


Aangifte omzetbelasting


Iedere ondernemer heeft te maken met omzetbelasting. Wij kunnen voor
u de periodiek terugkerende aangifte verzorgen. Wij kunnen voor u het
volgende werk uit handen nemen:

- verzorgen periodieke aangifte omzetbelasting
- verzorgen indienen van jaarlijkse suppletieaangifte
- controle van de ontvangen aanslagen omzetbelasting
- opstellen bezwaarschriften gericht aan de belastingdienst
- opstellen verzoekschriften t.b.v. toepassing bijzondere regelingen


Aangifte vennootschapsbelasting

Elke BV dient jaarlijks na afsluiting van het boekjaar een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Veel ondernemers zien dit als last, omdat hier heel wat bij komt kijken en tevens omdat de tijd die hieraan wordt besteed, niet aan de uitoefening van de onderneming kan worden besteed. Wij kunnen u als volgt van dienst zijn:

- verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
- samenstellen van de bijbehorende fiscale jaarrekening
- opstellen bezwaar- en verzoekschriften gericht aan de belastingdienst